Facebook

GoldenFinger

Artist

Twitter

Luxury

Qrcode

SSAUDIO

Contact

 

 

 

 

Guitarist
Hsu Hsu Hsien

Ukulele
Chang Yi Hsuan

Cello
Lu Wan Li

Ukulele
Lin Wen Ching
Ukulele
Chuang Wei Jen 

No.7, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
Tel: +886-2-23315476   +886-2-23810621